Bogføring

For de kunder, som ikke ønsker eget bogholderisystem, tilbyder vi at løse bogføringsopgaver.

Bogføringen foregår på edb ( Microsoft C5) og er bygget op over kontoplaner, som tilpasses kundens individuelle behov.

For de kunder, som ønsker at benytte eget edb-system, tilbyder vi rådgivning og hjælp ved opstart af edb-bogholderi,

herunder finansbogføring og debitor/kreditorstyring.